ARCHIWUM
Strona główna Kontakt BIP Wersja Polska Mapa Strony

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Aleksandra Piłsudska i Suwałki (w 130 rocznicę urodzin)

Aleksandra Piłsudska i Suwałki (w 130 rocznicę urodzin)


W roku bieżącym mija 130 rocznica urodzin Aleksandry Piłsudskiej z domu Szczerbińskiej. Druga żona Marszałka Józefa Piłsudskiego urodziła się 12 grudnia 1882 roku w Suwałkach. Tu spędziła raczej szczęśliwe dzieciństwo oraz wczesną młodość, choć nie brakowało i w tym okresie jej życia trosk, a nawet dramatów, czym były chociażby przedwczesne zgony rodziców. We Wspomnieniach, opublikowanych po raz pierwszy w języku polskim w 1960 roku w Londynie, Marszałkowa sporo i ciepło pisze o swych najbliższych, z którymi do 1901 roku mieszkała w drewnianym, parterowym, nieistniejącym dzisiaj domu z zabudowaniami gospodarskimi i ogrodem przy ulicy Krzywej 80 (obecnie posesja przy ulicy W. Gałaja 47), z sentymentem wspomina rodzinne miasto i jego okolice. 
W okresie międzywojennym Aleksandra Piłsudska nie zerwała związków z Suwałkami. Zaangażowała się na przykład we wspieranie budowy okazałego gmachu szkolnego, w której znalazły siedzibę szkoły powszechne nr 1 i nr 2. Ta druga od 1934 roku nosiła jej imię, które zostało przywrócone Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach 31 marca 1990 roku. Natomiast 12 grudnia 1937 roku na rodzinnym domu Marszałkowej odsłonięto tablicę jej poświęconą. Ta sama tablica została ponownie odsłonięta 11 listopada 1990 roku przy posesji, na której był jej dom rodzinny.    
Istotnym uzupełnieniem Wspomnień Aleksandry Piłsudskiej są materiały archiwalne, które znajdują się w zbiorach suwalskiego Archiwum Państwowego, a dotyczą głównie jej najbliższych i przodków, a także pamięci o niej w Suwałkach.     


Kopie dokumentów i fotografii pochodzą z ksiąg metrykalnych Parafii Rzymskokatolickiej św. Aleksandra w Suwałkach (kopia aktu urodzenia Aleksandry Szczerbińskiej), z zespołów archiwalnych, znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego w Suwałkach: Akta Stanu Cywilnego w Sejnach 1808-1911, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Suwałkach 1808-1911, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wigrach 1808-1910, Akta miasta Suwałk 1807 – 1914, sygn. 358, 1215, Hipoteka suwalska 1808-1946, księga hipoteczna nr 139 nieruchomości w Suwałkach, Sąd Okręgowy w Grodnie Wydział Zamiejscowy w Suwałkach 1919-1939, Kancelaria Prezesa, sygn. 78, Barszczewscy spuścizna 1902-1931, Spuścizna fotograficzna Romana Łysionka 1975-1995 oraz z publikacji Gazety Współczesnej pt. Suwałki na starej fotografii (2 fotografie Suwałk).  
Autor zdjęć nr 33 - 42 Roman Łysionek.©2005-2010
Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, 
16-400 Suwałki, tel./fax 87 566 21 67,
e-mail: archiwum@suwalki.ap.gov.pl

 

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU